Hur tar man kaffepaus med en robot?

Bild på Kalle Palling

Då världen i allt snabbare takt digitaliseras uppstår en hel del frågor kring hurdana regler och lagar den nya vardagen kräver. Hur är det att jobba med en artificiell intelligens som närmaste kollega? Eller vem ska vi bestraffa då en robot bryter mot lagen? Det senare är något som justitieminister Anna-Maja Henriksson har funderat på.