Nils Torvalds åker på avskedsturné med Agenda

År 2025 har Finland varit medlem av den Europeiska unionen (EU) i 30 år. Vägen till ett medlemskap har varit lång, och nu gör vi ett försök att på ett lättöverskådligt sätt att ta upp tre aspekter kring det finländska EU-medlemskapet.

Europaparlamentarikern Nils Torvalds har för tankesmedjan Agenda skrivit en pamflett om Finland och EU. Det handlar om vägen till medlemskapet och den europeiska gemenskapen; en väg som i själva verket var rätt lång med många hinder som gjorde att vi först 1995 var redo att ansöka om medlemskapet. Det handlar även om nyttan av medlemskapet – På vilket sätt har EU-medlemskapet påverkat den enskilda medborgarens liv? Slutligen handlar det även om hur Sfp haft en viktig roll i EU-politiken och Europaparlamentet.

Agendas uppgift är att skapa möjligheter till samhällspolitisk diskusson på svenska i Finland, och strävar till att så många som möjligt ska kunna ha möjlighet att delta i diskussionen. Turnén omfattar evenemang både dags- ock kvällstid på följande tio orter: Vasa, Jakobstad, Karleby, Närpes, Kimitoön, Pargas, Åbo, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. 

Tankesmedjan Agenda och team Torvalds bjuder nu in dig att komma och lyssna till innehållet och själv delta i diskussionen. I lanseringen den 6.5 i Vasa deltar även undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, styrgruppsordförande för tankesmedjan Agenda.

Välkommen!