Skribent Kjell Herberts

Kjell Herberts

Kjell Herberts (1951) on sosiologi ja on toiminut tutkijana Åbo Akademin yliopistossa Vaasassa. Hänen on erikoistunut kieleen ja vähemmistökysymyksiin, lähinnä

suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Herberts on vastannut lukuisista tutkimuksista ja haastatteluista, mukaan lukien suomenruotsalainen mielipidebarometri Språkbarometern ja Agendan edellinen Suomen kieli-ilmastoa koskeva raportti vuodelta 2019.

Skribent Kjell Herberts

Julkaisut, joita Kjell on ollut kirjoittamassa

Ajatushautomo Agenda on jälleen kysynyt tuhannelta suomenruotsalaiselta, minkälaiseksi he kokevat ruotsin kielen aseman Suomessa. Tulos on selvä: Tilanne on nyt parempi kuin vuonna 2019, mutta tehtävää on edelleen paljon.
Raportissa Kjell Herberts käy läpi ja tarjoaa kontekstia vastauksia, joita ajatushautomo Agenda sai pyytäessään tuhatta suomenruotsalaista kertomaan, minkälaisena he kokevat ruotsinkielen aseman Suomessa tällä hetkellä.