Video: Tre myter om familjeledigheter

Agenda kan i sin rapport peka på tre myter som ofta dyker upp i samband med diskussioner om föräldraledigheterna. De tre myterna presenteras korthet av Anna Rotkirch i videon.

Tre myter om familjeledigheter:

  1. Myt nummer ett: Våra familjeledigheter är väl kompenserade. Stämmer inte. Jämfört med resten av Norden har vi på alla punkter lägre kompensationsnivå.
  2. Myt nummer två: Våra familjeledigheter är flexibla. Stämmer inte. Vi  är mycket mindre flexibla än i resten av Norden och i synnerhet jämfört med Sverige.
  3. Myt nummer tre: Sysselsättningen bland finska mammor är låg. Stämmer inte. Det finns vissa skillnader när barnen är små, men i synnerhet när barnen är lite äldre så jobbar de finska kvinnorna mera än kvinnorna i de övriga nordiska länderna.