Välkommen på Östersjö-frukost 22.11 kl. 9.00

Omslagsbild för evenemanget

Tankesmedjan Agenda ordnade i samarbete med Projekt Polska via European Liberal Forum tidigare i år ett seminarium om Östersjöns framtid. Under tre dagar i polska Gdansk möttes 15 deltagare från sju olika länder runt Östersjön för att dryfta vårt gemensamma havs framtid, med särskild fokus på energi och säkerhet.

Som ett resultat av diskussionerna i Gdansk publicerar arrangörerna en vitbok (eng. White Paper) under rubriken Wave of change in the Baltic Sea: new energy for the EU. Human security agenda for Poland, Germany, Nordic and Baltic States. Som skribent fungerar Agnieszka Chmura, doktorand vid universitet i Warszava.

Lanseringen sker i Helsingfors den 22.11 kl. 9.00 på Georgsgatan 27, 6:e våningen. 

Vid evenemanget blir det även premiär för den budskapsvideo om Östersjön som spelades in i Gdansk, där alla deltagarna intervjuades om vad Östersjön betyder för dem och vad vårt gemensamma hav väcker för känslor.

Hjärtligt välkommen. Vi serverar en lätt frukost, och önskar därför anmälan på förhand.

Evenemangets språk är engelska.