Tre av fyra finlandssvenskar röstar på SFP, Centern har lägre understöd än Sannfinländarna

Det finlandssvenska politiska landskapet är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare val och tidigare liknande undersökningar. Svenska folkpartiet dominerar stort med ett stöd på 76,5 procent av respondenterna i denna mätning. Detta framgår i en väljarundersökning som tankesmedjan Agenda gjort i samband med sin återkommande enkät om språkklimatet i Finland. Sociologen Kjell Herberts har analyserat resultaten. 

– Finlandssvenskarnas politiska preferenser och politiska aktivitet uppvisar en stor stabilitet, säger Kjell Herberts. Liksom i motsvarande enkät för fyra år sedan är språket en viktig faktor i valbåset. Över 90 procent säger sig rösta på kandidater som arbetar för det svenska språket.

Bild på figur om väljarunderstöd från rapporten

Närmare tusen finlandssvenskar tog del av tankesmedjan Agendas väljarundersökning, där respondenterna bland annat fick svara på vilka partier man anser att försvarar eller försvårar det svenska i Finland.   

– Nästan alla anser att Svenska folkpartiet förhåller sig positivt till svenska språkets ställning i Finland, medan lika många upplever att Sannfinländarna är negativa till svenskans ställning, säger Herberts.

40 procent anser att det socialdemokratiska partiet är positivt till svenskan, medan 17 procent anser att partiet är negativt. Liknande fördelning uppvisar Vänsterförbundet, med något färre som upplever partiet positivt gentemot svenskan. Sedan följer De gröna, med ungefär samma siffror. Kristdemokraterna och Samlingspartiet uppfattas som tämligen negativa eller neutrala till svenska språket, trots att båda partierna har och har haft starka svenskspråkiga företrädare även i rikspolitiken.  

– Intressant är att Rörelse Nu upplevs av flera som ett parti som är negativt till svenskan trots att partiledaren Hjallis Harkimo är svenskspråkig och ofta partiets enda affischnamn. Anmärkningsvärt är att bara fyra procent anser att Centern förhåller sig positivt till svenska språket och hälften anser att partiet är negativt till svenskan. Det är troligt att regeringen Sipiläs agerande i striden om Vasa centralsjukhus satt sina spår, säger Herberts.

Tabell över partiernas förhållande till svenskan, urklipp från rapporten.
Såhär uppfattar finlandssvenskarna att de olika partierna försvarar eller försvårar det svenska språkets ställning i Finland.

Väljarundersökningen är en del av en omfattande enkät om språkklimatet i Finland, berättar Ted Urho, verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda.

– Jämfört med enkäten om språkklimatet som vi gjorde 2019 så är stämningen bättre. Då beskrev Kjell Herberts finlandssvenskarnas sits som att gå åt fel håll i rulltrappan: motigt, tungt och utmanande. Nu är läget ett annat, rulltrappan går inte längre åt fel håll, utan har stannat. Att gå i den är fortfarande stundvis tungt, men inte omöjligt, säger Urho.