Stabilt stöd för SFP:s medverkan i regeringen – däremot lågt intresse för presidentkandidat

Finlandssvenskarna visar ett starkt stöd för Svenska folkpartiets medverkan i regeringen Orpo. Detta visar resultatet från en undersökning som tankesmedjan Agenda låtit göra. Enligt undersökningen svarade 64% att beslutet att gå med i regeringen var rätt. Endast 22% av respondenterna ansåg att beslutet var fel.


Över hälften vill se att SFP fortsätter i regeringen
På frågan huruvida SFP borde lämna regeringen svarade 56% att SFP borde stanna i regeringen medan enbart 31% var av åsikten att partiet borde lämna regeringen. Sett till de respondenter som uppgav att de alltid röstar på SFP i val var resultatet ännu tydligare: 67% var för att fortsätta i regeringen och endast 26% för att lämna regeringen.

Stödet för att fortsatta i regeringen är högst i de äldre åldersgrupperna. I samtliga ålderskategorier var ändå stödet för att stanna i regering högre än att lämna den. Stödet för en fortsatt regeringsmedverkan är störst i Österbotten och lägst i Helsingfors, men även i huvudstaden är det en majoritet som vill att SFP stannar framom att lämna regeringen.


Endast en fjärdedel stöder tanken på en egen presidentkandidat
Agenda ställde även frågan huruvida SFP borde ställa upp en egen presidentkandidat. Enbart 24% av respondenterna tyckte att partiet borde ha en egen kandidat. Åsikterna varierade inte nämnvärt regionalt, medan en större skillnad kunde skönjas mellan de olika ålderskategorierna. I den yngsta ålderskategorin ansåg 32% av respondenterna att SFP borde ha en egen kandidat medan enbart 17% i den äldsta ålderskategorin företrädde den synen.

Undersökningen genomfördes av Aula Research Oy under tidsperioden 16.8-23.8.2023 per webbenkät. Samplet bestod av 767 svenskspråkiga respondenter från Helsingfors, Nylands, Egentliga Finlands och Vasa valkrets.

Bakgrundsmaterial och resultat till väljarundersökningen.