”Inga vettiga argument för att lämna Vasa utan fulljour”

Bild på Aki Lindén

Det finns inga vettiga argument för att lämna Vasa centralsjukhus utanför den fullskaliga jouren. Det säger Aki Lindén, vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, till tankesmedjan Agenda.

Bland de tolv sjukhus som skall ha full jour finns de tre minsta sjukhusen i Rovaniemi, Villmanstrand och Joensuu. Och bland de 8 sjukhus som lämnas utanför skaran på tolv sjukhus är sjukhusen i Vasa, Tavastehus och Kotka de största. Det är rent av så att de bland de 12 utvalda sjukhusen finns sjukhus som är mindre än de som lämnades utanför fulljouren.   Vasa centralsjukhus har exempelvis en större volym än både Villmanstrand och Rovaniemi.

– Det är alltså fråga om en politisk linjedragning, som inte baserar sig på någon fakta, säger Aki Lindén.

En fullskalig jour innebär i praktiken att det dygnet runt finns dejourerande läkare inom 13 specialsjukvårdsområden.

– Ingen av de sjukhus jag nyss nämnde klarar till fullo hela den här repertoaren. Och de minsta, dvs Villmanstrand och Rovaniemi kommer inte heller i framtiden att kunna leva upp till det trots att de hör till de tolv utvalda sjukhusen. Men Vasa centralsjukhus kommer nästan upp till detta i dagsläget. Argumentationen i den här fråga bygger inte på sakkunskap, säger Lindén till Agenda.

 

”Privata sektorn är en bra dräng men en dålig husbonde”

Aki Lindén ställer sig också kritisk till regeringens linjedragningar kring valfriheten i vårdreformen.

– Den privata sektorn är en bra dräng, men en dålig husbonde, säger Lindén. I en marknadsekonomi börjar man skapa behov som inte finns. De privata aktörerna försöker maximera sin vinst. Men inom hälsovården borde man inte sträva till att öka omsättningen, tvärtom borde målsättningen vara att det finns färre att vårda.

Lindén använder antalet dödsoffer i trafiken som ett exempel. För ett antal år sedan dog årligen ca 1000 personer i trafikolyckor, men nu är den siffran nere i 200. Det är mål av det slaget man borde ha inom hälsovården, menar Aki Lindén. Och en sådan ideologi är svår att applicera i ett system som bygger på att företagets omsättning skall öka.

– Privata hälsovårdstjänster är inte samma sak som att gå till barberaren eller att köpa en bil. För det är samhällets pengar som används och de är alltid begränsade.