Ny rapport: Samhället måste börja anpassa sig för att locka arbetskraft till Finland

Det var fullsatt då tankesmedjan Agenda i november 2022 lanserade rapporten ”Varför förväntas bara VI anpassa oss?” som handlar om utländska arbetstagares välmående i Finland. Rapporten presenterar både befintliga utmaningar och nya lösningar.

Inledningsvis talade Anna-Maja Henriksson, justitieminister och styrgruppsordförande för tankesmedjan Agenda, om vikten av att välkomna alla som kommer till Finland och se till att de har det bra, trivs och känner sig välkomna.

­– Det handlar inte bara om lagstiftning. Problemet finns även annanstans, i vårt sätt att tänka, i vårt sätt att kommunicera, sade Henriksson. Till exempel de ukrainska flyktingarna som kommer hit ska känna att det finns ett alternativ att stanna här och trivas.

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Arbetsgivaren har ett ansvar

Då det kommer till synen på inflyttad arbetskraft har det förekommit en viss slit-och-släng-mentalitet, säger forskaren Ingrid Biese, medförfattare till rapporten.

– Man måste se till individen, att det är människor som flyttar till Finland för att skapa sig ett nytt liv. Men från finskt håll har man mer sett på de som anlänt endast som resurser, med en bakomliggande tanke att de som kommer nog går att ersätta med andra, ifall det inte skulle funka på jobbet.

Utgångspunkten för rapporten är att samhället måste anpassa sig till dem som flyttar till Finland. Inte enbart kräva att de anpassar sig till samhället, poängterar journalisten och medförfattaren Jeanette Björkqvist. Det handlar om politiker som öppet är främlingsfientliga, tungrodda system och en oförmåga att se att vi lever i en bubbla.

– Våra finländska är svåra att förstå om man inte är härifrån, tillägger hon.

Jeanette Björkqvist och Ingrid Biese
Rapportskribenterna Jeanette Björkqvist och Ingrid Biese.

Rapportsskribenterna får medhåll av Harriet Okumu-Nisula, som år 2009 flyttade från Uganda till Finland för att studera och jobba.

– De finländska systemen kan vara svåra att förstå. Redan svårigheter att öppna ett bankkonto kan vara en orsak till att inte stanna här.

Hon har även en hälsning till finländare som har utländska kolleger.

– Tillit är viktigt. Och tillit uppstår inte, om man inte känner varandra. Så det är viktigt att lära känna sina kolleger, till exempel under kaffepauser, skogspromenader eller varför inte en after work, sade Okumu-Nisula då hon talade vid lanseringen.

Harriet Okumu-Nisula
Harriet Okumu-Nisula

Rapporten tar även fasta på den rasism som arbetstagare med utländsk bakgrund möter, både från klienter och kolleger.

– Chefer upplever ofta att det inte kan göra något åt situationen, att det inte är på deras bord. Därför har ett mål varit att utarbeta konkreta rekommendationer och ta fram en checklista som arbetstagare kan ha stöd av, säger Biese.