Ny rapport om vikten av öppna gränser i Europa

Vad hände med den rörliga arbetskraften då Europas länder plötsligt stängde sina gränser i samband med pandemin? 

Den frågan söker tio skribenter från fem europeiska länder svar på i rapporten The importance of open borders.

Ämnet diskuterades även vid lanseringstillfället den 9.11, då bland annat följande deltog:

Riksdagsledamot Mats Löfström (FIN)
Skribenten Magdalena Kaj (POL)
Skribenten Laura Danilas (EST)

Läs hela rapporten här: https://importanceof.eu/

Från Sverige skriver Caspian Rehbinder (tankesmedjan Timbro) om hur oplockade bär ruttnade i de svenska skogarna då man inte fick in extern arbetskraft. Den svenska riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen lyfter å sin sida upp hur ojämlikt livet i Öresundsregionen blev på varsin sida gränsen, då Danmark och Sverige valde olika angreppssätt mot pandemin.

Analysen över hur Finland drabbades under pandemin står doktorand Camilla Mäkinen från Svenska Handelshögskolan för, med Ålands riksdagsledamot Mats Löfström poängterar vikten av att regeringen kommunicera med sina närmaste grannar i kristider.

De finsk-estniska förbindelserna är även något som skribenten Laura Danilas lyfter upp i det estniska kapitlet, medan Estlands minister för entreprenörskap och IT Andres Sutt blickar framåt mot en ljusare framtid efter pandemin.

I Polen var det särskilt servicesektorn som drabbades då gränserna stängde och en stor mängd av arbetskraften återvände till Ukraina, skriver Magdalena Kaj om. In alles handlade det nästan om 200 000 ukrainare som återvände hem i samband med pandemin. I en kommentar till detta lyfter den polska riksdagsledamoten Adam Szłapka upp behovet att stöda och integrerar ukrainare som jobbar i Polen.

Från österrikisikt håll poängterar Günther Oswald (tankesmedjan Neos Lab) vikten av att ha en regering som vet vad den gör i en krissituation. han får medhåll av Dominik Oberhofer, medlem av den tyrolska lantdagen, som lyfter upp behovet att se livet i gränstrakter som en egenart.

Rapporten ges ut av European Liberal Forum, där tankesmedjan Agenda via Svenska Bildningsförbundet är medlem.