Mats Löfström återvald till toppost i ELF

riksdagsledamot Mats Löfström

Riksdagsledamot Mats Löfström har enhälligt omvalts till styrelsemedlem och skattmästare för European Liberal Forum, ELF. Löfström fick ett understöd på 95% av rösterna.

”Europa och det europeiska samarbetet står inför de största utmaningarna sedan andra världskriget med ett brutalt och illegalt anfallskrig på kontinenten.  Ett starkt och enat Europa behövs mer än någonsin för att Finlands och de europeiska ländernas demokratiska friheter, mänskliga rättigheter och öppna värderingar ska försvaras både i Europa och globalt samt för att vi åter ska få fred på kontinenten. Här har den europeiska tankesmedjan ELF, som är knuten till den tredje största politiska familjen i Europaparlamentet och den delat största familjen i Europeiska rådet, också en roll i den helheten”, säger Löfström.

Löfström nominerades till positionen av Svenska Bildningsförbundet och dess tankesmedja Agenda. Bildningsförbundet är långvarig medlem av European Liberal Forum.

”Respekt för individen och mänskliga rättigheter behövs nu mer än någonsin. De senaste åren har visat att vi inte kan ta dessa demokratiska grundvärderingar för givna. Därför är det viktigt med ett stark nordisk inflytande i ELF:s styrelse”, säger Ted Urho, verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda.

Löfström valdes som enda nordisk representant till styrelsen på ett tvåårigt  mandat i samband med European Liberal Forums höstmöte i Bryssel. Löfström deltog i mötet på plats.

ELF är ett nätverk av tankesmedjor och fungerar som paraplystiftelse för närmare 50 olika liberala organisationer och tankesmedjor runt om i Europa. ELF:s sekretariat, som består av 17 personer, finns i Bryssel och verksamheten finansieras av Europaparlamentet. ELF observerar, analyserar och bidrar till debatten om politiska frågor på europeisk nivå.