Koncept och idéer

Agenda strävar till att idag jobba med frågor som ska avgöras imorgon. Under koncept och idéer publicerar vi tankar, visioner, analyser och förslag av olika röster från ett flertal kunskapsfält och inriktningar. Här kan du även hitta nyttig bakgrundsinformation till olika aktuella samhällsskeenden.

Vad tycker du att Agenda borde lyfta upp? Dela gärna dina tankar till vår verksamhetsledare Ted Urho!

Bild på på publik som lyssnar till talaren