Jimmie Åkesson: ”Varför rösta på kopian? Vi är originalet!”

Ann-Cathrine Jungar, Niklas Bolin och Michael Arthursson
Ann-Cathrine Jungar, Niklas Bolin och Michael Arthursson medger att Sverigedemokraterna har ett bra slagläge.

Hur stort blir Sverigedemokraternas understöd? Vilka partier bildar regering efter valet i Sverige den 9 september? Mycket fokus i den svenska valrörelsen ligger på Sverigedemokraterna och mycket talar för att partiet skapat sig ett gott slagläge.

Enligt statsvetare och partiforskare Niklas Bolin vid Mittuniversitetet i Sundsvall är det inte så konstigt att SD och de övriga nordiska populistpartierna har varit framgångsrika.

– Det finns en efterfrågan på den här typen av politik. En stor del av väljarkåren är kritisk till invandring och vill ha lag och ordning. Efterfrågan har funnits, men tillgången har saknats, säger Bolin. De etablerade partierna har rätt taffligt hanterat SD. Det har varit en vilsenhet i hur man skall förhålla sig till partiet.

Svårt att vinna tillbaka väljarna

Också populistforskare Ann-Cathrine Jungar från Södertörns högskola ser de övriga partiernas något otydliga linje som en orsak till SD:s gallupframgångar.

– Vi har sett positionsförflyttningar bland de andra partierna. De har försökt vinna tillbaka de väljare som har börjat rösta på SD genom att ha mer kritiska åsikter om invandring. Man har börjat tala mera om nationell identitet och om säkerhet och trygghet. Till och med Socialdemokraterna har formulerat en mycket mer invandringskritisk agenda, säger Jungar. Men det är väldigt svårt att ta tillbaka väljarna. Eller för att uttrycka det som Jimmie Åkesson: ”Varför rösta på kopian. Vi är originalet.”

”Vi kan lösa problemen utan att själva bli högerpopulister”

Att det skulle finnas en efterfrågan på den politik som SD står för vill Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson inte skriva under. Däremot finns en efterfrågan att lösa de problem som man har med segregation i många länder, menar han.

– Den snabba tillväxten av SD under den här mandatperioden får man tillskriva att en rad partier i väldigt hög grad har anpassat sig till SD:s retorik och i viss mån till deras politik, säger Arthursson. Men vi från Centerpartiet tror att det är helt fel strategi om man vill begränsa SD:s inflytande.

Varför har då de övriga partierna närmat sig SD?

–  Vi har ett spöke i Europa. Den här gången är det inte kommunismen. Det är rädslan för människor som kommer utifrån, säger Arthursson. Man har inte orkat stå emot det här. Det finns problem men vi kan ta oss an dem utan att bli högerpopulister själva.

Knepigt regeringspussel – SD fortsättningsvis ute i kylan?

Den svenska regeringspusslet efter valet förutspås bli ovanligt knepigt. Men isoleringen av SD fortsätter, förutspår Ann-Cathrine Jungar.

–  SD kommer att bibehålla sin vågmästarroll. Visserligen har blocköverskridande samarbete skett på kommunal nivå i samarbete med SD, men detta kommer nog inte att ske i rikspolitiken. Jag tror på en minoritetsregering, säger Jungar.

Centerpartiet har för sin del gjort klar att man varken kommer att samarbeta eller förhandla med SD.

–  Man kan inte gå i koalition med ett annat parti för att se om det är en strategi för att de skall minska i väljarstöd, menar partisekreterare Michael Arthursson.

Text: Mattias Fagerholm

Texten baserar sig på den diskussion som tankesmedjan Agenda arrangerade i Almedalen 5.7.2017. I debatten medverkade förutom Centerpartiets partisekreterare Michel Arthursson, populistforskare Ann-Cathrine Jungar från Södertörns högskola, partiforskare Niklas Bolin, från Mituniversitetet i Sundsvall också Andreas Elfving, politisk sekreterare vid Svenska Folkpartiet i Finland.

Agendas rapport ”Populism i Norden – från marginalen mot den politiska mittfåran.”