Freedom Games: I Polen fyller liberala frågor en hel ishall

Arktis, Östersjön och mänskliga rättigheter. Det var några av de frågor som diskuterades under helgen då över tretusen polacker samlades i en ishall i den gamla industristaden Lodz. Tankesmedjan Agenda var också på plats, för att ge en nordisk syn på Europas framtid.

Om en månad går Polen till val. De senaste fyra åren har det nationalkonservativa högerpartiet Lag och rättvisa (PiS) styrt, och de liberala värderingarna har lyst med sin frånvaro. Som motvikt till den populistiska politik som regeringen fört ordnades i helgen för sjätte gången ett evenemang som går under namnet Freedom Games. Föreställ dig ishallen i Helsingfors packad med folk som vill prata politik, kultur och liberala värderingar.

Det mesta gick på polska, men under söndagen ordnades en engelskspråkig diskussion där jag i egenskap av verksamhetsledare för Agenda var inbjuden att delta. I panelen satt även en liberal tänkare från Portugal, en liberal journalist från Sverige, en liberal politiker från Polen samt en tysk riksdagsledamot som även är ordförande för ELF, nätverket av liberala tankesmedjor i Europa.

Vi var alla eniga om att EU även i framtiden ska vara starkt och ta sin plats både i världshandeln och som en global spelare, men samtidigt framkom också hur skilda världar vi lever i. I Norden har vi det bra och kan fokusera på att jobba för miljön, mänskliga rättigheter och jämlikhetsfrågor. Trots att populisterna försöker påstå annorlunda. I södra och östra Europa är det oftast sysselsättningen, ekonomin och migrationen som vållar huvudbry, och då är det svårt att engagera allmänheten i frågor som inte upplevs beröra den.

Spännande nog så användes bara några minuter av paneldiskussionens 90 minuter till att diskutera Brexit.

Överlag var det ögonöppnande och glädjande att se hur liberala värderingar engagerar. Bland deltagarna fanns unga som gamla, politruker och studenter och till och med barnen hade en egen lekhörna. Fast där var det nog mer fokus på Lego än på värdegrundsfrågor.

Det liberala begreppet kan ibland vara svårnavigerat, och det märker jag då jag talar liberalism med mina europeiska tankekolleger. Då det kommer till begrepp som fri rörlighet, marknadsekonomi och individens rätt att välja själv är vi alla rörande eniga om att det är liberalt. Men då vi från Norden börjar lyfta in mänskliga rättigheter, hlbtiq-frågor och jämställdhet blir det svårare.

En av de diskussioner som tolkades till engelska handlade just om sexuella minoriteter. Diskussionen påminde väldigt mycket om den som fördes i Finland i slutet av förra årtusendet: det handlade om Pride-parader och registrerat partnerskap. I ett kraftigt katolskt land som Polen, där sittande regering och kyrkan har ett väldigt nära samarbete, är det inte läge att börja prata om att öppna upp äktenskapet för alla. Ett förslag som däremot dök upp var att EU borde jobba för att könsneutrala äktenskap och registrerade partnerskap som ingåtts i ett EU-land även borde godkännas i alla andra EU-länder. På så vis skulle de polska politikerna inte behöva fatta ett beslut som är impopulärt bland väljarna, men ändå trygga de polska hlbt-personernas rättigheter.

Ted Urho
Verksamhetsledare för Tankesmedjan Agenda

Tankesmedjan Agenda är medlem i European Liberal Forum (ELF), ett nätverk av liberala tankesmedjor i Europa, som var medarrangör av paneldiskussionen.