Välkommen på lunchdiskussion kring framtidens arbetsliv – i Helsingfors!

Omslagsbild till evenemanget

Agenda-rapporten Alla orkar, alla vill … ? (2020) beskriver hur det är att åldras på jobbet, både nu och i framtiden. I framtiden kommer en mindre andel av befolkningen att vara i arbete och de som är sysselsatta kommer i medeltal att vara äldre än vad de är idag.

I reella siffror kommer det att ske en minskning i den arbetsföra andelen av befolkningen (15–64 år) i Finland från cirka 62 procent till 57 procent fram till år 2060. Samtidigt kan vi notera att finländarna jobbar minst bland nordborna: efter fyllda femton år beräknas vi hållas i arbetslivet i cirka 39 år, medan motsvarande siffra för islänningarna är rejält över 45 år.

I diskussionen deltar bland annat rapportmedskribenten Nora Rosendahl, forskare vid Aalto universitet, Marcus Herold, grundare och styrelseordförande för MPS Entreprises som jobbar med bl.a. coaching och rekrytering samt Oscar Taimitarha, direktör inom Aktias bankverksamhet.     

När: 30.11 kl. 11.30-13
Var: G27 konferens, 6:e vån., Georgsgatan 27, Helsingfors

Under diskussionen dryftas bland annat följande frågor:

AI utmanar vår arbetsmarknad: Vem och hur leder vi i framtiden? Vem stannar och vem försvinner? Framtidens yrkesroller i en omfattande förändring – Zoomers, boomers, och sen då? Av vem styrs vår arbetsmarknad 2045? Talangjakten eller kompetensbygge – så här hanterar vi arbetskraften i ett föränderligt läge.