En blick på året som gick 2020

Agenda hälsar god jul

År 2020 har varit möjligheternas, utmaningarnas och begränsningarnas år. Året började i högt tempo med närvaro på Educa-mässan i januari för att diskutera svenskundervisningen i finskspråkiga skolor samt med en uppmärksammad diskussion i februari där temat var barn med extra behov av stöd som faller mellan stolarna i Helsingfors. I början av mars hann Agenda precis lansera rapporten Att åldras på 2020-talet, innan samhället stängde ner.

Tankesmedjan Agendas främsta uppgift är att bidra till en nyanserad och konstruktiv samhällsdebatt. Detta gör vi genom att publicera rapporter och sedan dra ut på turné, likt ett rockband. Där andra organisationer snabbt drog igång webinarier online fick vi ta oss en funderare, eftersom målgruppen för den förestående diskussionen var äldre medborgare, som inte alltid har tillgång till den teknik som krävs för att träffas på nätet. Därför satsade Agenda istället på att spela in fyra diskussionsprogram i samarbete med Folkhälsan och Borgå stift. Du hittar videorna här: Tillsammans, Pengar, Tro, Internet.

Corona och Svenskfinland

I maj frågade Agenda tusen finlandssvenskar hur de klarat den första månaden under pandemin. I rapporten  Corona och Svenskfinland kunde vi bland annat läsa att nio av tio finlandssvenskar höll sig helt eller så gott som helt isolerade, att en femtedel av finlandssvenskarna skar ner på alkoholintaget och att hälften av finlandssvenskarna helt eller nästan helt övergick till att jobba på distans.

Resultatet analyserades av professor Åsa von Schoultz, forskaren Harry Lunabba, chefsekonom Heidi Schauman samt Axel Hagelstam, specialsakkunnig vid Försörjningsberedskapscentralen.

Minoriteter och mänskliga rättigheter

Då Corona-läget lite lugnade ned sig under sommaren fanns det även utrymme för andra angelägna ärenden i befolkningens medvetande. En av de frågorna blev den strukturerade rasismen i USA, som via Black Lives Matter-rörelsen även gav frågan synlighet i Finland. Sociologen Jasmine Kelekay skrev en analys över hur finlandssvenskar är i en unik position då det kommer till att motverka rasism i Finland:

”Vi finlandssvenskar är unikt positionerade genom vår kulturella koppling till både Finland och Sverige och därmed deras historiska arv. Men denna unika historia och position kan – och borde – också användas som en resurs för arbetet för ett mera jämlikt Finland. Finlandssvenskar är unikt positionerade bland minoriteterna med officiell status i Finland. Även om finlandssvenskar upplever diskriminering så rasifieras de som vita och upplever därför inte rasism såsom till exempel romer och samer. Men på grund av att finlandssvenskar ändå har minoritetsupplevelsen i Finland så borde de också ha en kapacitet för förståelse och empati för andra grupper som möter barriärer i samhället.”

Texten var en av Agendas mest lästa och kommenterade på Facebook (både på gott och ont) under året. Du kan läsa den här.

En annan människorättsfråga som väckte mycket intresse och lästes flitigt var en kolumn om varför Pride behövs ännu i denna dag.

Har du vad som behövs för att åldras på jobbet?

Uppföljningsrapporten Alla orkar, alla vill … ? publicerades i slutet av november och följde upp årets första rapport om att åldras på 2020-talet, denna gång med fokus på arbetslivet.

Rapporten blickar inte bara på den närmaste framtiden, utan målar även upp scenarier för hur det kommer att åldras på arbetsplatsen om tjugo år.

Hur mår föräldrarna?

Tillsammans med Förbundet Hem och Skola ville tankesmedjan Agenda lyfta upp frågan om hur föräldrarna mår under pandemin. Bägge organisationer hade gjort enkäter som visade att alla familjer inte sitter i samma båt, utan båtarna och utrustningen varierar i allra högsta grad. Vi bjöd därför in fem föräldrar, tre pedagoger samt en forskare och en beslutsfattare till en runda bordet-diskussion om just föräldrarnas ork.

Diskussionen resulterade i fyra videor, den första kan du se här:

Trots att vi inte kunnat resa eller mötas lika mycket som förra året, så har det ändå varit ett livligt år på tankesmedjan Agenda. Tusen tack till dig som visat intresse för det vi publicerat eller som har samarbetat med oss under året som gott.

Förhoppningsvis blir nästa år lika intressant, men lite mindre fysiskt begränsat.

Med önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år,

Ted Urho
Verksamhetsledare