Diskussion: Rasism och representation i finlandssvenska medier

Ted Urho leder diskussionen via länk
Agendas verksamhetsledare Ted Urho agerade moderator för diskussionen.

Under sommaren 2020 fylldes medierna av rapporter av brutalt polisvåld mot svarta i USA. Rörelsen Black lives matter nådde allas medvetande och demonstrationer ordnades runtom i världen, också i Finland. Agenda uppmärksammade frågan via Jasmine Kelekays analys Black Lives Matter berör även Svenskfinland.

I början av hösten 2020 riktade en grupp journalister skarp kritik mot rasism och dålig representation vid Sveriges radio. Det ledde till att flera av journalisterna begränsades i sitt arbete och inte längre fick bevaka ämnen som bland annat rörde Black lives matter-rörelsen.

Hur ser det finlandssvenska mediefältet ut i fråga om representation? Kan vi hamna i en liknande situation som vid Sveriges radio? Vem är det vi i Svenskfinland bevakar och på vems premisser?

Frågan diskuterades under vårens tredje Mediespråksseminarium av forskaren Jasmine Kelekay, SR-journalisten Maya Abdullah och Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs tillsammans med Agendas verksamhetsledare Ted Urho om vem som syns och hörs i de finlandssvenska medierna. 

Se hela diskussionen på youtube.