Ajatushautomo Agenda julkaisi raportin työperäisestä maahanmuutosta

Miksi vain meidän odotetaan sopeutuvan?
Ulkomaisten työntekijöiden hyvinvointi Suomessa – nykyiset haasteet ja uudet ratkaisut

Suomi tarvitsee kipeästi lisää työvoimaa. Mutta ei riitä, että annamme sanakirjan ja työehtosopimuksen tänne töihin muuttavien käsiin. 

Tätä raporttia varten tutkija Ingrid Biese ja toimittaja Jeanette Björkqvist tapasivat joukon ihmisiä, jotka ovat tulleet Suomeen eri maista ja eri taustoista. He puhuivat rasismista arjessa ja työssä, työyhteisön ulkopuolelle jäämisestä, tiedon puutteesta ja harhaanjohtavista työnkuvista. 

”Miksi vain meidän odotetaan oppivan? Miksi suomalaisten ei tarvitse oppia ymmärtämään paremmin, mistä kaikki me tulemme?”

– Ulkomaalaistaustainen työntekijä

Aikaisempaan tutkimukseen, tilastoihin ja ainutlaatuiseen haastatteluaineistoon nojautuen kirjoittajat piirtävät kuvan monien Suomeen työn perässä muuttaneiden todellisuudesta. Raportissa esitellään myös vinkkejä ja toimenpiteitä, joita työnantajat voivat hyödyntää käytännössä.