Publikationer

Agenda tar sig an olika samhällsfrågor genom sina publikationer. Genom att ta fram nya samhällsvisioner vill vi skapa nya lösningsmodeller och förbättra vår gemensamma värld. Vi utgår alltid från våra värderingar när vi tar beslut om ämne och fokusområde för respektive publikation.

Agenda har ingen egen forskningspersonal. Istället görs publikationerna tillsammans med sakkunniga, experter och ledande forskare inom olika temaområden. På det viset är vi flexibla och kan agera så effektivt som möjligt.

Illustration av 3 personer i svartvitt
Finland är i desperat behov av mer arbetskraft. Men det räcker inte att vi sätter en ordbok och ett kollektivavtal i handen på dem som flyttar hit för att jobba. Med hjälp av befintlig forskning, statistik och det unika intervjumaterialet målar skribenterna upp en bild av verkligheten för många som flyttat till Finland efter jobb.
Handboken svarar på frågorna: Vad kommer att hända, varför är reformen så viktig och vad är det egentligen för val som går av stapeln i januari 2022?
Diskussion om rapporten "The importance of open borders"
I rapporten reflekteras det över hur finländarnas värderingar ser ut då det kommer till ekonomi, skatter och jobb på 2020-talet.
I rapporten reflekteras det över hur det är att åldras på jobbet, både nu och i framtiden.
Denna unika Agendaundersökning ger en omfattande bild av hur finlandssvenskarna har upplevt coronakrisen.
Rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person.
I rapporten har Kjell Herberts gått igenom de svar som tankesmedjan Agenda fick när de bad tusen finlandssvenskar berätta hur de upplever det svenska språkets ställning i Finland just nu, samt placerat svaren i en kontext.
Rapporten belyser fenomenet delningsekonomi och sätter fingret på några ömma punkter och flaskhalsar, som det skulle vara värt att åtgärda.