Hur underlätta företagarens vardag?

Finland behöver fler företag, fler arbetsplatser och fler växande företag. De flesta nya arbetsplatser skapas i mindre företag. Därför är det viktigt att reflektera över vilka åtgärder som kunde göra det mer attraktivt för personer att starta, driva och få företag att växa i Finland.

Jan Sten har listat ett antal konkreta åtgärder som skulle underlätta vardagen för företagarna. Han presenterar dem på tankesmedjan Agendas seminarium tisdagen den 8.5.2018 klockan 17.30 – 19.00 på Hotel Kaarle i Karleby.

Paula Erkkilä från Österbottens handelskammare kommenterar rapporten.

Agendas rapport kommenteras av Paula Erkkilä, direktör för Österbottens Handelskammare och John Hagnäs, styrelsemedlem i KOSEK (Kokkolan Seudun Kehitys Oy) samt styrelseordförande för Kokkolan Yrittäjät.

Kaffe och smörgås serveras från kl 17.00

Seminariet är kostnadsfritt men anmäl dig gärna.