Föräldraledighetsreformen – Vad kan vi lära oss av Sverige?

Den planerade reformen av föräldraledigheterna gick i stöpet, men reformbehovet kvarstår och frågan kommer med all sannolikhet att bli en av de hetaste politiska frågorna inför riksdagsvalet våren 2019.

Samtidigt som de finska reformplanerna torkade in, funderade man i vårt västra grannland Sverige på hur föräldraförsäkringen skall förnyas. En omfattande utredning om en ny modell för föräldraförsäkringen presenterades i december 2017.

Vilka är ambitionerna då den svenska föräldraförsäkringen förnyas? På vilket vis skiljer sig Sverige och Finland när det gäller familjeledigheter? Vilka svenska erfarenheter kunde vi dra nytta av då familjeledigheterna reformeras i Finland?

Bland annat dessa frågor diskuteras på tankesmedjan Agendas lunchseminarium onsdag 26.9.2018 kl 12.00-14.00.

Plats: Svenska Bildningsförbundets seminarieutrymme på Simonsgatan 8 (6:e våningen) i Helsingfors.

I diskussionen deltar:  

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Duvander har bland annat studerat användningen av den svenska föräldraförsäkringen, samt dess konsekvenser för jämställdheten.

Anna Rotkirch, forskningsprofessor och forskningsdirektör på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet.

Anneli Miettinen, forskare vid Folkpensionsanstalten. Miettinen är specialiserad på demografi och familjesociologi. Hon har tillsammans med Rotkirch skrivit rapporten ”Tre myter om familjeledigheter – en jämförelse av föräldraledigheterna i de nordiska länderna”.

Bettina Sågbom, moderator. Sågbom är journalist vid Svenska Yle.

Bettina Sågbom fungerar som moderator för diskussionen.

Efter diskussionen bjuder Agenda på lunch. Seminariet är kostnadsfritt med tanke på trakteringen är förhandsanmälan önskvärd.

Välkommen!

Mattias Fagerholm
verksamhetsledare, tankesmedjan Agenda
mattias.fagerholm@agenda.fi