NATO – nu eller aldrig?

”Detta betyder att det behövs en aktiv argumentation för Natomedlemskap från presidenten, statsministern och övriga ledande politiker för att folkopinionen ska svänga. En annan faktor kan vara om något oförutsett händer i vår näromgivning som kraftigt ökar otryggheten i samhället – läs: en akut hotbild mot Finland.” Efter Rysslands invasion av Krim bad Svenska Bildningsförbundet […]