En blick på året som gick 2020

Agenda hälsar god jul

Tankesmedjan Agendas främsta uppgift är att bidra till en nyanserad och konstruktiv samhällsdebatt. Detta gör vi genom att publicera rapporter och sedan dra ut på turné, likt ett rockband.