Hej förälder, hur mår du?

Bild med texten Hej förälder, hur mår du?

Tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola vill lyfta upp frågan om föräldrars välmående under coronapandemins första fas i våras.