Agenda talk: Internet

Bild på Ted Urho

I det fjärde avsnittet pratar vi om hur viktigt det är med fungerande wifi på äldreboendet, hur många av dagens nulevande äldre aldrig kommer att vara uppkopplade samt hur man inom äldreomsorgen kan ha nytta av artificiell intelligens och robotik.